September 29, 2022 to October 2, 2022
Kraków
Europe/Warsaw timezone

Program naukowy

 • Brachyterapia

 • Diagnostyka obrazowa

 • Teranostyka

 • Radioterapia

 • Promieniowanie niejonizujące

 • Protonoterapia

 • Medycyna nuklearna i teranostyka

 • Inżynieria biomedyczna

 • Ochrona radiologiczna

 • Kształcenie fizyków medycznych w Polsce

 • Sesja inauguracyjna

 • Prezentacja sponsorska