Teachers

Tuesday, 21 July 2009 - 09:00
Audytorium Maximum UJ (Middle Lecture Hall)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
21 Jul 2009
AM
09:00
Teachers session (until 17:50) (Middle Lecture Hall A)
09:00 Otwarcie i wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej   (Middle Lecture)
09:10 TBD - Dr Mick Storr   (Middle Lecture)
Slides
09:30 Elementary Particles and the Higgs: "The lightness of being" - "Cząstki elementarne a cząstka Higgsa: "Tajemnica istnienia" - Prof. Bob van Eijk (Nikhef/University Twente)   (Middle Lecture Hall)
Slides
10:25 --- coffee break ---
10:55 Non-accelerator searches for dark matter ("Poszukiwanie ciemnej materii w eksperymentach nieakceleratorowych") - Prof. Ann Green   (Middle Lecture Hall)
Slides
11:35 Pytania, na które LHC powinno udzielić odpowiedzi - Prof. Jan Królikowski   (Middle Lecture Hall)
12:15 Przyszłe eksperymenty neutrinowe i nadzieje z nimi związane - Prof. Agnieszka Zalewska (H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN)   (Middle Lecture Hall)
Slides
13:00 --- lunch break ---
14:40 Symetrie i ich łamanie - Prof. Maria Rozanska (H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics)   (Middle Lecture Hall)
Slides
15:15 Fundamentalne problemy fizyki do rozstrzygnięcia po LHC - Prof. Jan Kalinowski (University of Warsaw)   (Middle Lecture Hall)
Slides
16:00 --- coffe break ---
16:30 Frontline physics for schools with the ATLAS experiment - "Fizyka współczesna w szkołach na przykładzie eksperymentu ATLAS" - Prof. Erik Johansson (Department of Physics, Stockholm University)   (Middle Lecture Hall)
17:15 Czy nauka jest potrzebna i powinna być finansowana ze środków publicznych? - Prof. Wojciech Nawrocik   (Middle Lecture Hall)
Slides
PM