21 July 2009
Audytorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

Czy nauka jest potrzebna i powinna być finansowana ze środków publicznych?

21 Jul 2009, 17:15
35m
Middle Lecture Hall (Audytorium Maximum UJ)

Middle Lecture Hall

Audytorium Maximum UJ

33 Krupnicza Street 31-123 Kraków

Speaker

Prof. Wojciech Nawrocik

Presentation Materials