21 July 2009
Audytorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

Otwarcie i wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej

21 Jul 2009, 09:00
10m
Middle Lecture (Audytorium Maximum UJ)

Middle Lecture

Audytorium Maximum UJ

33 Krupnicza Street 31-123 Kraków

Presentation Materials

There are no materials yet.