July 21, 2009
Audytorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

Otwarcie i wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej

Jul 21, 2009, 9:00 AM
10m
Middle Lecture (Audytorium Maximum UJ)

Middle Lecture

Audytorium Maximum UJ

33 Krupnicza Street 31-123 Kraków

Presentation materials

There are no materials yet.