July 21, 2009
Audytorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

Fundamentalne problemy fizyki do rozstrzygnięcia po LHC

Jul 21, 2009, 3:15 PM
45m
Middle Lecture Hall (Audytorium Maximum UJ)

Middle Lecture Hall

Audytorium Maximum UJ

33 Krupnicza Street 31-123 Kraków

Speaker

Prof. Jan Kalinowski (University of Warsaw)

Presentation materials