July 21, 2009
Audytorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

Przyszłe eksperymenty neutrinowe i nadzieje z nimi związane

Jul 21, 2009, 12:15 PM
45m
Middle Lecture Hall (Audytorium Maximum UJ)

Middle Lecture Hall

Audytorium Maximum UJ

33 Krupnicza Street 31-123 Kraków

Speaker

Prof. Agnieszka Zalewska (H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN)

Presentation materials