21 July 2009
Audytorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

Pytania, na które LHC powinno udzielić odpowiedzi

21 Jul 2009, 11:35
40m
Middle Lecture Hall (Audytorium Maximum UJ)

Middle Lecture Hall

Audytorium Maximum UJ

33 Krupnicza Street 31-123 Kraków