July 21, 2009
Audytorium Maximum UJ
Europe/Warsaw timezone

Pytania, na które LHC powinno udzielić odpowiedzi

Jul 21, 2009, 11:35 AM
40m
Middle Lecture Hall (Audytorium Maximum UJ)

Middle Lecture Hall

Audytorium Maximum UJ

33 Krupnicza Street 31-123 Kraków