Town Meeting on IFMIF/ELAMAT Science Program

Europe/Warsaw
Rzeszów

Rzeszów

Rzeszów University of Technology Main Building, Al. Powstańców Warszawy 12
Adam Maj (IFJ PAN Kraków), Leonard Ziemiański (Rzeszów University of Technology)